Inženýrská činnost
 • Provozovatel: Logo Fine Technology Outsource Fine Technology Outsource, s.r.o.
Příprava stavebního projektu

Příprava stavebního projektu

01
Povolení stavby

Povolení stavby

02
Realizace stavby

Realizace stavby

03
Uvedení stavby do provozu

Uvedení stavby do provozu

04

01 Inženýrská činnost

Příprava
stavebního projektu

 • Obstarání vstupních podkladů
 • Zabezpečení průzkumných a geodetických prací
Příprava stavebního projektu
Povolení stavby Povolení stavby

02 Inženýrská činnost

Povolení stavby

 • Projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí
 • Vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
 • Projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány za účelem vydání stavebního povolení
 • Vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
 • Zajištění věcných břemen, nájemních smluv apod.

03 Inženýrská činnost

Realizace stavby

 • Výkon inženýrské činnosti během realizace stavby
 • Kontrola fakturace stavby
 • Výběr dodavatelů a uzavření smluv s vybranými dodavateli
 • Zabezpečení aktualizovaného časového plánu stavby za účelem koordinace prací a dodávek
 • Aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace díla
Realizace stavby Realizace stavby
Uvedení stavby do provozu

04 Inženýrská činnost

Uvedení
stavby do provozu

 • Zajištění kolaudačního rozhodnutí
 • Spolupráce s investorem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení a garancí zhotovitele díla

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat

Odpověď na Váš dotaz Vám bude zaslána v co nejkratším termínu.

Kontaktní formulář